Brandföreskrifter

För hyresgäster hos Byggnadsföreningen Vi Förenade.

Skydda dig och dina grannar mot brand

Trapphus

 • Ingenting får förvaras ute i trapphuset som till exempel cyklar och kartonger.
 • Barnvagnsunderreden får förvaras på avsedd plats i trapphuset så att den inte försvårar utrymning eller räddningstjänstens insats.
 • Barnvagnsinsatsen ska tas loss och förvaras i din lägenhet eller i ditt förråd.

Vindar och källare

 • Dörrar till källare och vindar skall hållas låsta.
 • Brandfarlig vara får ej förvaras i dessa utrymmen.
 • Ingentig får förvaras i vinds- eller källargångar.

Brandvarnare

 • Kontrollera med jämna mellanrum att din brandvarnare fungerar.

Förvaring brandfarliga vätskor

 • Vindsförråd: Ingen förvaring.
 • Källarförråd: Ingen förvaring.
 • Carport: Fordon med tank och en reservdunk.
 • Lägenheter: Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Vid brand

Hör du grannens brandvarnare – ring 112

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

 • Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i lägenheten.
 • Larma 112 – Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Stäng in branden!

 • Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.