Vi Förenade

Intresseanmälan lägenheter

Nu byter vi kösystem till HomeQ.

Därför kan ni inte längre registrera eller förlänga i vårt tidigare kösystem.

Vi kommer inte föra över personer från tidigare kö till den nya. Ni måste själva aktivt registrera er.

Lägenheter kommer läggas upp i HomeQ tidigast 10 januari 2019.

För att kunna anmäla intresse till våra lägenheter, registrera er på HomeQ.

Information om hur det nya systemet fungerar.

Bank-id

Det nya kösystemet kräver att man loggar in med bank-id. Här hittar du information om bank id.

Vi förenade kommer inte erbjuda hjälp att registrera sig på HomeQ eller anskaffa Bank-id.

Frågor och svar

Hur fungerar det nya kösystemet?
Homeq liknar Hemnet i sin uppbyggnad. Du som användare kommer se hyresbostäder från flera fastighetsägare och kan läsa om bostäderna. Finns intresse så anmäler man sig på objektet.

Vad händer med din plats i den tidigare kösystemet?
I Homeq finns inget platssystem som bygger på att man stått länge i kö. Det fanns inte i vårt tidigare system heller då vi som privatägt fastighetsbolag fritt kan välja bland de som anmält intresse. Vi har dock tidigare valt att använda oss av en köordning när vi erbjudit lägenheter. Detta försvinner nu.

Vad är största skillnaden mellan kösystemen?
I HomeQ görs en kontroll av er som sökande innan ni kan söka lägenhet. Tidigare gjordes denna kontroll sent i processen. Det innebär att när ni väl är registrerade i HomeQ, fritt kan söka alla lägenheter som uppfyller era krav och där ni uppfyller våra.