Skötsel- och trivselregler

För hyresgäster hos Byggnadsföreningen Vi Förenade.

Du som är kontraktsinnehavare är ansvarig för

 • gör du förändringar i lägenhetens inredning är du skyldig att vid avflyttning återställa lägenheten i det skick den hade vid tillträdet
 • skador som uppstår genom vårdslöshet eller försummelse är du som hyresgäst ersättningsskyldig för
 • håltagning i våtrums- och kakelväggar är absolut förbjudet
 • skador orsakade av rökning kan kontraktsinnehavare bli ersättningsskyldig för
 • att matfett ej hälls ut i slask. Använd den uppsamlingstratt som finns i lägenheten
 • du har rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering etc. om det utförs på fackmannamässigt sätt. Ta kontakt med oss innan arbetet startas så att det inte uppstår problem
 • öppna spisar och kakelugnar är endast till prydnad
 • använd tvättpåse när du tvättar och tumlar BH med bygel
 • gardinbeslag skall alltid sitta kvar vid avflyttning
 • att parkettgolvet i er lägenhet vårdas. Använd endast lätt fuktad trasa/mopp för att undvika att golvet blir skadat.
 • respektera varandra för gemensam trevnad
 • efter kl. 22.00 skall det vara tyst
 • inga dörrmattor framför lägenhetsdörrar
 • inga möbler, blommor, prydnadsföremål eller soppåsar i trapphusen
 • barnvagnar, cyklar o.d. skall stå på därför avsedd plats
 • gästparkering bara vid avsedd plats. Endast till för besökande till hyresgäster
 • har du låst dig ute kostar det 700 kr. Du måste legitimera dig

Vid problem ring 023-71 10 31.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand får ej ske utan hyresvärdens tillstånd. Giltiga skäl kan vara studier eller att prova ett annat jobb. Dock under max ett år.