Studio Vi

Studio Vi, beläget i Näringslivets Hus i Falun, utgör ett unikt tillfälle för konstnärer, fotografer, keramiker med flera att ställa ut sina alster.

I Näringslivets Hus passerar många människor under veckorna vilket gör att utställaren når en bredare publik som kanske inte annars går på konstutställningar.

Tanken med Studio Vi är ett ”öppet” galleri där människor med olika konstnärliga intressen kan mötas och växa i sin kreativa verksamhet.

Galleriet nås genom bokning@viforenade.se alt. tel: 023-711031