Byggnadsföreningen Vi Förenade

Byggnadsföreningen Vi Förenade äger och förvaltar fastigheter i Falun och Borlänge. Föreningen tillhandahåller lokaler, butiker, kontor och bostäder för uthyrning till såväl privatpersoner som till företag. Vi har som målsättning att ha nöjda kunder oavsett om det är privatpersoner eller företag. Vi Förenade satsar mycket på underhåll och utveckling av våra fastigheter!

Vi Förenade bildades i slutet av 1800-talet med syfte att tillhandahålla lokaler till nykterhetsrörelsens (IOGT-NTOs) verksamhet. En av de första fastigheterna som byggnadsföreningen förvaltade var det gamla Ordenshuset vid Faluån.