Våra skötsel och trivselregler

Vi vill att våra hyresgäster skall trivas och må bra. Vi har därför några regler där du som hyresgäst följer med respekt för andra hyresgäster.

Som kontraktsinnehavare är du ansvarig för:

 • Gör du förändringar i lägenhetens inredning är du skyldig att vid avflyttning återställa lägenheten i det skick den hade vid tillträdet.
 • Skador som uppstår genom vårdslöshet eller försummelse är du som hyresgäst ersättningsskyldig för.
 • Håltagning i våtrums- och kakelväggar är absolut förbjudet.
 • Skador orsakade av rökning kan kontraktsinnehavare bli ersättningsskyldig för.
 • Matfett hälls ej ut i slask. Använd den uppsamlingstratt som finns i lägenheten.
 • Du har rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering etc. om det utförs på fackmannamässigt sätt. Ta kontakt med oss innan arbetet startas så att det inte uppstår problem.
 • Öppna spisar och kakelugnar är endast till prydnad.
 • Använd tvättpåse när du tvättar och tumlar BH med bygel.
 • Gardinbeslag skall alltid sitta kvar vid avflyttning.
 • Att parkettgolvet i er lägenhet vårdas. Använd endast lätt fuktad trasa/mopp för att undvika att golvet blir skadat.
 • Respektera varandra för gemensam trevnad.
 • Efter kl. 22.00 skall det vara tyst.
 • Inga dörrmattor framför lägenhetsdörrar.
 • Inga möbler, blommor, prydnadsföremål eller soppåsar i trapphusen.
 • Barnvagnar, cyklar o.d. får inte stå i trapphusen.
 • Gästparkering är bara vid avsedd plats och endast till för besökande till hyresgäster.
 • Har du låst dig ute ringer du vårt journummer: 023-71 10 31. Du behöver kunna legitimera dig för Securitas och kostnaden för upplåsning betalas av dig.

Om du har problem gör du en serviceanmälan eller ringer oss på 023-71 10 31.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand får ej ske utan hyresvärdens tillstånd. Giltiga skäl kan vara studier eller att prova ett annat jobb. Uthyrning i andra hand får maximalt vara på ett år.

Kontakta oss om du har frågor!

Anna och
Ursula

info@viforenade.se