Om oss

Styrelsen

Styrelsen består av förtroendevalda medlemmar med anknytning till IOGT-NTO.

 • Karl-Gösta Johansson, Ordförande
 • Ann Borres Back
 • Krister Broberg
 • Thomas Carlqvist
 • Örjan Falegård
 • Agneta Romin
 • Ulf Eriksson

Suppleanter:

 • Carl Hornström
 • Jannike Wåhlberg
 • Mats Jansson
 • Mats Zettergren
 • Lars-Erik Måg

Historia

Byggnadsföreningen Vi Förenade – Affärer och idealitet!

Vi Förenade blev det träffande namnet när Falu Godtemplares Byggnadsförening 1942 gick samman med övriga byggnadsföreningar inom nykterhetsrörelsen i Falun.

Namnet beskriver också föreningens uppgift: att förena kommersiell fastighetsförvaltning och affärsverksamhet med uppdraget att förse nykterhetsrörelsens föreningar med ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.

Ända sedan nykterhetsrörelsens första år i slutet av 1800-talet har egna ordenshus och samlingssalar varit viktiga verktyg för ett framgångsrikt arbete.

Nykterhetsarbetet är idag minst lika viktigt som vid förra sekelskiftet, men svårare att bedriva i ett genomkommersialiserat samhälle!

Byggnadsföreningen Vi Förenades uppgift är även idag att stödja och underlätta nykterhetsrörelsens arbete!

Policy för entreprenörer

Styrelsen har beslutat att alla entreprenörer som anlitas av Byggnadsföreningen Vi Förenade skall ha kollektivavtal för sina anställda och därmed följa alla lagar och avtal som gäller i Sverige. De får ej heller ha skatteskulder.