Vi är alla grannar i vår stad.

Vi har valt att engagera oss i samhällsutvecklingen i våra städer eftersom vi ser att det ger oss alla en bättre tillvaro. Våra ägare nykterhetsrörelsen har alltid varit engagerade i samhällets utveckling och det ger oss en tydlig riktlinje som fastighetsbolag. Du är vår hyresgäst, som privatperson, företagare eller organisation, det tycker vi om.

Du är säkert engagerad i olika samhällsfrågor, organisationer, föreningar eller arbete med att engagera människor. Vi har som en del i vår verksamhet valt att stödja olika typer av projekt som vi tycker bidrar till ett “Varmt och Tryggt samhälle”. Skicka oss gärna förslag på hur Vi Förenade kan bidra och stödja. Du kan också ringa eller e-posta mig.

Hör gärna av dig!

Fanny, Erika och
Ursula

info@viforenade.se