Vid inflyttning till oss.

Att tänka på när du byter bostad.

  • Du behöver göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. www.skatteverket.se
  • Säkerställ att du har rätt hemförsäkring. Detta för att du ska skydda dina personliga ägodelar vid en eventuell brand, vattenskada eller annan skada.
  • Du behöver teckna ett elabonnemang. Du väljer själv vilket elbolag.

Inflyttningsdatum gäller från och med klockan 12.00 den dag som anges i kontraktet. Om dagen infaller på en röd dag eller helgdag, gäller kontraktet från klockan 12.00 första vardagen i månaden.

Gör en flyttanmälan hos skatteverket.

När du bor hos oss.

När du bor hos oss har du en vårdplikt som gör att du måste ta hand om och vårda din lägenhet. Det innebär att du som hyresgäst måste under hyrestiden iaktta viss aktsamhet och se till att lägenheten är hel och ren och fri från skadedjur.

Skulle skador uppkomma på grund av att du som hyresgäst har agerat vårdslöst eller försumligt är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden för skadan. Värt att notera är att hyresgästen också ansvarar för skador som orsakats av personer som befinner sig i lägenheten på hyresgästens inbjudan, som till exempel vänner eller hantverkare.

För brand- och vattenskador ansvarar hyresgästen som huvudregel inte för. Om det däremot visar sig att skadorna uppkommit på grund av att hyresgästen brustit i den omsorg och tillsyn som hen bör iakttaga kan skadeståndskrav aktualiseras.

Kom ihåg att kontrollera batterierna i brandvarnaren med jämna mellanrum.

När du flyttar ut.

Uppsägning

En uppsägning av hyresavtal behöver vara skriftlig. Det kan ske via mejl, brev eller att du skriver på baksidan av ditt kontrakt och skickar/scannar in till info@viforenade.se

Uppsägningstiden är normalt 3 hela kalendermånader. Tänk också på att din parkering och andra förhyrningar kopplat till bostaden automatiskt sägs upp när du säger upp din hyreslägenhet. 

När du säger upp din lägenhet bokar vi alltid in en förbesiktning tillsammans med dig för att på så sätt se om lägenheten behöver renoveras innan nästa hyresgäst flyttar in.

Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av oss för en visningstid, som enligt Hyreslagen, ger oss rätt att visa din lägenhet för nya sökanden. Naturligtvis kommer vi överens om en tid som passar. El-abonnemang tecknar du själv. Vid avflytt måste du själv kontakta din elleverantör. Du anmäler också flytt av ditt internetabonnemang och andra abonnemang. Kontakta de företag du slutit avtal med för mer information. I anslutning till uppsägningen bokas en förbesiktning tillsammans med driftansvarig och från administrationen. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten blir du ersättningsskyldig.

Kom ihåg att boka städbesiktning med oss innan du flyttar. Tänk på att städa ordentligt då nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Alla utrymmen som hör till lägenheten måste städas, inklusive balkong/uteplats, förråd och eventuellt garage. Vid bristfällig städning måste en städfirma tillkallas och kostnaden faktureras avflyttande hyresgäst.

 

Begär eftersändning av din post.