Här startar Realgymnasiet i Borlänge.

I höst startar Realgymnasiet i Borlänge. Den nya skolan kommer att ligga i Friggahuset på Sveavägen 15 som ligger i centrala Borlänge. Realgymnasiet kommer att erbjuda olika programfördjupningar inom Naturbruksprogrammets inriktningar Djurvård, Hästhållning och Naturguide. Dessa är Hund, Sällskapsdjur & Djursjukvård, Ridning och Natur & Äventyr.

Etableringen i de nya lokalerna och i Borlänge är ett led i Lärande i Sveriges tillväxtstrategi inom gymnasiesegmentet, alltid med kvalitet och eleverna i fokus. Läget är fantastiskt bra och fastighetsägaren Vi Förenade Fastigheter har mött oss fantastiskt bra i våra behov och önskemål. Vi kommer att få nyrenoverade, moderna lokaler som är anpassade efter verksamheten, säger Fredrik Ljung, fastighetschef, Lärandegruppen i Sverige.

Lokalerna har senast haft en stor djurbutik i lokalen. Nu renoveras de för att möta Realgymnasiets behov och kommer ha både hundavdelning och djuravdelning inhouse. Hyresförhållandet är villkorat bygglovsbeslut som väntas inom kort. 

-Lokalen har ett väldigt bra läge och eftersom de tidigare huserade en djurbutik så vad passar väl då bättre än en naturbruksutbildning. Det känns bra att Vi Förenade Fastigheter kunnat möta oss i våra behov och önskemål avslutar Fredrik.

Vi känner stor glädje i att ha fått förtroendet av Lärande i Sverige AB att tillföra Borlänges stadskärna en ny större verksamhet som ytterligare sätter prägel på centrum, mera liv och rörelse i centrum.

Att våra ungdomar får större utbildningsmöjligheter ser vi som en mycket samhällsviktig funktion, vilket passar väl in i Vi Förenades ideologi om hur vi skall bidra i att bygga ett bättre samhälle, säger Mikael Hartmeier, VD på Vi Förenade.

För mer information kontakta

Fredrik Ljung, Fastighetschef, Lärandegruppen i Sverige
Mobil: 0722 43 05 30
E-post: fredrik.ljung@larande.se 

Mikael Hartmeier, VD
Vi Förenade Fastigheter
Mobil: 070-131 03 05
E-post: mikael.hartmeier@viforenade.se