Vi engagerar oss i samhällsutvecklingen.

I alla tider har vi haft rötterna i den ideella organisationsvärlden att förse företag, organisationer med boende, hem och lokaler. Vi tycker att de värderingar som vi står för är viktiga och vi behöver alla engagera oss i samhällets utveckling och boendemiljön.

Vi Förenade är en hyresvärd och fastighetutvecklingsaktör som drivs som en ekonomisk förening. Vi har många åtaganden i våra städer och har ett starkt engagemang i det vi gör för våra gäster och kunder och det samhälle vi alla bor i.

Vi är i grunden värderingsstyrda eftersom vårt ursprung finns i nykterhetsrörelsen och har fortsatt på den traditionen. Genom omtanke, öppenhet och genuint intresse för att varje person ska må bra. På ett plan bidrar vi till en bättre, lite varmare värld. Precis så som IOGT tänkte när det skapade dagens Vi Förenade för 100 år sedan. Historien fortsätter.

Vår historia

Vi Förenade blev det träffande namnet när Falu Godtemplares Byggnadsförening 1942 gick samman med övriga byggnadsföreningar inom nykterhetsrörelsen i Falun. med uppgift att förena kommersiell fastighetsförvaltning och affärsverksamhet med uppdraget att förse nykterhetsrörelsens föreningar med ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Ända sedan nykterhetsrörelsens första år i slutet av 1800-talet har egna ordenshus och samlingssalar varit viktiga verktyg för ett framgångsrikt arbete.

Nykterhetsarbetet är idag minst lika viktigt som vid förra sekelskiftet.

Vi Förenade styrelse

Anne Borres Back

Styrelseordförande

KG Johansson

Vice styrelseordförande

Thomas Carlqvist

Ledamot

Elisabeth Myregrund

Ledamot

Krister Broberg

Ledamot

Agneta Romin

Ledamot

Börje Svensson

Ledamot

Craig Thomas

Suppleant

Mats Jansson

Suppleant

Maria Wikblad

Suppleant

Ulf Eriksson

Suppleant

Kim Alvelius

Suppleant