Vi Förenade förvärvar fastighet i Falun

Vi Förenade förvärvar fastighet i Falun

Foto: Hasse Eriksson

Vi Förenade förvärvar en mindre fastighet i centrala Falun. Fastigheten har sex bostäder och två kommersiella lokaler. Förvärvet är en del i Vi Förenades målsättning att förbättra erbjudandet av bostäder i Falun.

Fastigheten övertas 2022-01-10.

Sedan tidigare äger Vi Förenade bostadsfastigheten Bergmästaren 17 & 21 vid Trotzgatan.