Vi Förenade förvärvar Sveasalen och Visir-huset

Vi Förenade etablerar sig i Leksand genom att förvärva fastigheterna Prinsen 16 (Sveasalen) och Trädgården 5 (Visirhuset).

Vi Förenade, som bildades, i slutet av 1800-talet ägs av IOGT-NTO rörelsen och äger sedan tidigare fastigheter i Falun och Borlänge. Fastighetsbeståndet består av bostads- och kommersiella fastigheter samt fastigheter och lokaler ämnade för IOGT-NTO:s verksamheter. Till dessa kan nämnas ”Lilltorpet” och ”G:a Elverket” i Falun och ”Kulturhuset Svanen” i Borlänge. Övertagandet av fastigheterna i Leksand sker 2023-01-01.

Vi ser fram emot att ta över och förvalta dessa fastigheter, som under en lång tid ägts av IOGT-NTO i Leksand. Detta övertagande innebär att både Sveasalen och Visirhuset även fortsättningsvis kommer att ägas av ett bolag inom IOGT-NTO, vilket vi är mycket glada för. Det känns verkligen spännande, att tillsammans med er i Leksand få möjlighet att ta hand om och utveckla dessa fastigheter säger Ann Borres Back, styrelseordförande i Vi Förenade.

Det är för oss med stor glädje som vi nått en överenskommelse med fastighetsbolaget Vi Förenade om förvärv av fastigheterna. Vi gläds framför allt för att fastigheterna på detta sätt blir kvar inom IOGT-NTO-rörelsen och tror dessutom att detta är en lösning som kommer att uppskattas av många i Leksand.

Vi önskar den nya ägaren all lycka och framgång med förvärvet säger Anders Tull, styrelseordförande i IOGT-NTO Leksand.

För ytterligare information
Ann Borres Back, styrelseordförande Vi Förenade
Telefon: 073-386 71 55

Anders Tull, styrelseordförande IOGT-NTO Leksand
Telefon: 070-510 57 73

Mikael Hartmeier, VD Vi Förenade
Telefon: 070-131 03 05

Entrén till biografen Visir i Leksand.